Tarieven

Tarieven
Het reguliere lesgeld voor leerlingen tot 21 jaar bedraagt €65 per maand. Vanaf 21 jaar is dit €75 per maand. De reguliere duolessen zijn wekelijks en duren 40 minuten. Wanneer er (nog) geen geschikte combinatie is voor een duoles, duurt de les 25-30 min. De lessen worden steeds 1 maand vooruit betaald. De opzegtermijn is 1 kalendermaand.
Soms lukt het niet om bij de les te zijn. Bij de volgende 3 redenen bied ik als extra service gemiste lessen kosteloos in de halen: ziekte, werk/school, overige vakantie. 

Vakantierooster
    Pianoles Barendrecht is in het voorjaar en in mei 1 week, in de zomerperiode 3 weken aansluitend,
in de herfst 1 week en met kerst 2 weken gesloten.
Pianoles Barendrecht Vakantiedata 2020
Voorjaarsvakantie
za 8 februari t/m vr 14 februari
Meivakantie
za 9 mei t/m zo 17 mei
Zomervakantie
za 18 juli t/m zo 9 augustus
Herfstvakantie
za 3 oktober t/m zo 11 oktober
Kerstvakantie
do 24 december t/m vr 1 januari