Tarieven & Vakantie

Tarieven
Het reguliere lesgeld voor leerlingen tot 21 jaar bedraagt €65 per maand. Vanaf 21 jaar is dit €75 per maand. De reguliere duolessen zijn wekelijks en duren 35-40 minuten. Wanneer er (nog) geen geschikte combinatie is voor een duoles, duurt de les 25 min. De lessen worden steeds 1 maand vooruit betaald. De opzegtermijn is 1 kalendermaand.
Soms lukt het niet om bij de les te zijn. Bij de volgende 3 redenen bied ik als extra service gemiste lessen kosteloos in de halen: ziekte, werk/school, overige vakantie. 

Vakantierooster
    Pianoles Barendrecht is in het voorjaar 1 week, in mei 1 week, in de zomerperiode 3 weken aansluitend,
in de herfst 1 week en tussen kerst en oud & nieuw 1 week gesloten.
Pianoles Barendrecht Vakantiedata 2022
Voorjaarsvakantie
za 12 februari t/m zo 20 februari
Meivakantie
za 23 april t/m zo 1 mei
Zomervakantie
za 30 juli t/m zo 21 augustus
Herfstvakantie
za 22 oktober t/m zo 30 oktober
Kerstvakantie
za 24 december t/m zo 1 januari